Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

Назив

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“

Скраћени назив

ИМРС

Назив на енглеском

Serbian Institute of Occupational Health „Dr Dragomir Karajovic“

Скраћени назив на енглеском

SIOH

Делатност

Болница 86.10

Оснивач

Влада РС

Седиште

Београд, Савски Венац

Поштанска адреса

Делиградска 29

Матични број

17753347

ПИБ

106217293

ЈБКЈС

80388

Текући рачун

840-789667-61; Управа за трезор НБС

Телефон

011-3400-900

Факс

011-2643-675

e-mail

info@imrs.rs

веб страница

www.imrs.rs

Scroll to Top