Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

III Одељење за радиоекологију  


Лабораторија за испитивање радиоактивности                                                                                                     


КОНТАКТ


Технички руководилац лабораторије:


Др Сузана Богојевић

дипломирани физикохемичар

Контакт телефон: 011/34 00 958

E-mail: radioekologija@institutkarajovic.rs

suzana.bogojevic@institutkarajovic.rs


ДЕЛАТНОСТ


ü  контрола и праћење нивоа радиоактивне контаминације радне и животне средине;

ü  контрола и истраживање радиоактивности у експлоатацији и преради нуклеарних сировина и материјала

ü  мерења радиоактивности у различитим узорцима из животне средине, кроз:

§  Мониторинг радиоактивности у Републици Србији

§  Испитивање радиоактивности екосистема Дунав

§  Контролу увозних производа

§  Испитивање радиоактивности вода за пиће

§  Мерење концентрације радона

§  Испитивање грађевинских материјала

  • УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ОДЕЉЕЊА ЗА РАДИОЕКОЛОГИЈУ/РЕ
  • ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ
Scroll to Top