Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

Одељење за медицинска испитивања


Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику                                                                                                     


КОНТАКТ


Шеф одељења:


Прим. мр сци др Слађана Вуковић

специјалиста медицине рада, субспецијалиста радиолошке заштите

Контакт телефон: 011/36 18 703

E-mail: medicinska.ispitivanja@insitutkarajovic.rs

sladjana.vukovic@institutkarajovic.rs


Главна сестра:


Ивана Галић, висока струковна медицинска сестра

Контакт телефон: 011/36 18 703 ; 011/3400-929

E-mail:  medicinska.ispitivanja@institutkarajovic.rs


Технички руководилац Лабораторије за биодозиметрију и цитогенетику:


Бобан Ракић

дипломирани биолог, специјалиста генетике

Контакт телефон: 011/34 00 927

E-mail: boban.rakic@institutkarajovic.rs


ДЕЛАТНОСТ


ü  здравствена контрола лица која раде у зони јонизујућих зрачења у оквиру претходних и периодичних лекарских прегледа, у складу са регулативом ;

ü  проучавање утицаја радиоактивности на здравље људи

ü  здравствени прегледи лица која се школују за рад у зони јонизујућих зрачења;

ü  проучавање и примена биодозиметријских и цитогенетичких тестова у циљу одређивања примљене дозе јонизујућих зрачења и утврђивања оштећења изазваних дејством јонизујућих зрачења и других мутагених агенаса на хумани геном. 


Scroll to Top