Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

Центар за радиолошку заштиту


КОНТАКТ


Начелник:

dr sci med Јелена Пајић

специјалиста генетике

Контакт телефон: 011/34 00 976

e-mail: radioloska.zastita@institutkarajovic.rs

jelena.pajic@institutkarajovic.rs


Главна сестра:

Јованка Вучковић

специјалиста струковна медицинска сестра

Контакт телефон: 011/34 00 977

e-mail: jovanka.vuckovic@institutkarajovic.rs


Руководилац квалитета:

Ведрана Прокић

медицински физичар, специјалиста

Контакт телефон: 011/34 00 913

e-mail: vedrana.prokic@institutkarajovic.rs


Руководилац курсева из области заштите од зрачења:

dr sci med Јелена Пајић

специјалиста генетике

Контакт телефон: 011/34 00 976

e-mail: radioloska.zastita@institutkarajovic.rs

jelena.pajic@institutkarajovic.rsOРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА


CaptureДЕЛАТНОСТ


ü  идентификација и квантификација јонизујућих зрачења у радној и животној средини (ваздух, вода, тло, храна), идентификација и мерење експозиције јонизујућим зрачењима;

ü  праћење и проучавање здравствених ефеката професионалне и опште изложености јонизујућим зрачењима;

ü  оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења;

ü  сарадња са државним органима на изради прописа, норматива и стандарда у области заштите од јонизујућих зрачења;

ü  евалуација постојећих и увођење нових метода у свим областима делатности;


ОВЛАШЋЕЊА


Центар за радиолошку заштиту овлашћен је за обављање послова радиолошке здравствене заштите:


ü      обављање здравствених прегледа у вези са јонизујућим зрачењем (https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zdravstvenoj_zastiti.html)

 

ü      обављање других прегледа и мерења из области заштите од јонизујућих зрачења (https://www.srbatom.gov.rs/srbatomm/ovlascena-pravna-lica/):

§  Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва

·       Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерење личних еквивалената дозе Hp (10) i Hp (0.07);

·       мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног екввивалента дозе јонизујућих зрачења;

·       мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам;

·       биодозиметријска мерења индивидуалног излагања

 

§  Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења

 

§  Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења

 

·       За испитивање рендген апарата за снимање, просветљавање, мамографију, компјутеризовану томографију, интраорално и ортопантомографско снимање зуба

 

§  Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга

·       Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху,

·       гамаспектрометријско испитивање садржаја радионуклида,

·       испитивање укупне алфа и укупне бета активности,

·       испитивање садржаја стронцијума-90,

·       испитивање концентрације радона

 

§  Обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радијационе сигурности

·       Оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у областима:

§  примена извора јонизујућих зрачења у медицини – конвенционална рендген дијагностика, мамографија, компјутеризована томографија;

§  индустријска радиографија;

§  инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења у медицини


АКРЕДИТАЦИЈА


Лабораторије Центра за радиолошку заштиту акредитоване су од стране националног акредитационог тела (АТС) за испитивања која су предмет делатности Центра, према стандардима SRPS ISO/IEC17025:2017 и SRPS EN ISO15189:2014


ü      обим акредитације доступан на доступним на сајту www.ats.rs (акредитациони број 01-273)


 

ü      обим акредитације доступан на доступним на сајту www.ats.rs (акредитациони број 03-006)


Курсеви су акредитовани у Здравственом савету Србије и носе 6 екстерних бодова за слушаоце у оквиру КМЕ (http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/)


ЧЛАНСТВА ЛАБОРАТОРИЈА ЦЕНТРА У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА


ü   IAEA (International Atomic Energy Agency)

ü   EURADOS (European Radiation Dosimetry Group)

ü   ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) Network-IAEA

ü   BioDoseNet (Biodosimetry Network World Health Organization)

Scroll to Top