Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

УПРАВА

Управу Института чини менаџерски тим – директор и главна медицинска сестра Института.

Делатност Управе је руковођење Институтом непосредно или на основу пренетих овлашћења од стране директора у свим областима регистроване делатности.  

ДИРЕКТОР

Проф. Др Александар П.С. Миловановић, специјалиста медицине рада, субспецијалиста пулмологије и радиолошке здравствене заштите. Редован професор Медицинског факултета у Београду; шеф катедре уже научне области Медицина рада.

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Јованка Вучковић, специјалиста струковна медицинска сестра, област јавног здравља. 

Scroll to Top