Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ТИМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРИГОВОРИМА


У складу са Процедуром за управљање приговорима, по којој се у Институту примају, вреднују, доносе одлуке и воде записе о приговорима добијеним од корисника здравствених услуга, корисника услуга испитивања или других заинтересованих страна, формиран је и тим за управљање приговорима.

Тим за управљање приговорима чине именовани запослени здравствени радници и здравствени сарадници са високом стручном спремом и правник Института.

Након што се приговор прими у складу са процедуром, чланови тима одговорни су за иницирање решавања приговора-анализу узрока као и предлагање одговарајућих мера у домену својих одговорности и овлашћења.

Тим за решавање приговора одговорна је за решавање приговора, праћење евидентираних приговора ради уочавања могућих трендова, праћење тока решавања и ефективности предузетих мера.

Тим прати евидентиране приговоре ради уочавања трендова у природи и начину њиховог решавања, а при преиспитивању од стране руководства координатори квалитета и непосредни руководиоци организационих јединица презентују највишем руководству Института уложене приговоре, начине њиховог решавања и уочене трендове.

Scroll to Top