Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ  


Стручни колегијум је стручни орган Института који разматра, предлаже и усваја стручне и доктринарне ставове.

Стручни колегијум Института чине помоћници директора Института, руководиоци медицинских и немедицинских организационих јединица (центара и служби) и главна сестра Института.

Радом стручног колегијума руководи директор Института.

Стручни колегијум састаје се по потреби, а сазива га директор Института.

Стручни колегијум доноси Пословник о свом раду.       

 

Чланови стручног колегијума Института су:

 

Проф др Александар П.С. Миловановић, специјалиста медицине рада, начелник Центра за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом

 

др сци мед Јелена Пајић, специјалиста генетике, начелник Центра за радиолошку заштиту

 

доц др Јелена Ђоковић, специјалиста медицине рада, начелник Центра за хигијену и физиологију рада

 

прим мр сци др Марјана Тркуља, специјалиста психијатрије, начелник Центра за оцену радне способности

 

Маријана Милашиновић, дипломирани економиста, начелник Службе за правне, економско - финансијске, опште и техничке послове

 

Јована Рогановић, дипломирани правник

 

Јованка Вучковић, специјалиста струковна медицинска сестра, главна сестра Института

Scroll to Top