Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  


Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите је стручни орган који се

стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у

Институту.


Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите:


1.     доноси годишњи план праћења показатеља квалитета здравствене заштите у Институту до 31. децембра текуће године за наредну годину;

2.     прати показатеље квалитета здравствене заштите у Институту;

3.     сачињава годишњи извештај о показатељима квалитета здравствене заштите, који се доставља директору и надлежном заводу за јавно здравље до 15. фебруара текуће године за претходну годину;

4.     предлаже мере за унапређење квалитета пружања здравствене заштите у Институту и унапређење квалитета рада Института;

5.     доноси годишњи план унапређења квалитета здравствене заштите у Институту, на основу годишњег извештаја о показатељима квалитета здравствене заштите из тачке 3. овог става и годишњег плана унапређења квалитета стручног рада из члана 34. став 1. тачка 6. овог статута, који се доставља директору Института до 1. марта текуће године.

6.     доноси Пословник о раду. 


Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите има 3 (три) члана, које именује директор Института.

  • СПИСАК ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ


Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите ради перманентно, а обавезна је да се састаје најмање четири пута годишње, када директору Института и подноси извештај из оквира своје надлежности. 

Scroll to Top