Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

КОМИСИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, КОНТРОЛУ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА


За праћење спровођења мера предвиђених законским прописима и Правилником o О превенцији, контроли и сузбијању интрахоспиталних инфекција, у Институту образује се Комисија за превенцију, контролу и сузбијање интрахоспиталних инфекција именована од стране директора  Института.


Комисију чине:

1.     лекар специјалиста из епидемиологије

2.     лекар специјалиста медицине рада, шеф Одељења за поликлиничку и стационарну дијагностику

3.     Главне сестре Центра за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом

4.     Главна сестра Одељења за поликлиничку и стационарну дијагностику


Задаци Комисије, поред обавеза установољених Законом о заштити становништва од заразних болести Правилником су: да анализира и прати стање хигијене у Институту, да анализира стање у погледу интрахоспиталних инфекција и најмање два пута годишње поднесе извештај Управном одбору Института, утврђује план и програм мера за сузбијање интрахоспиталних инфекција, да евидентира и пријави појаву интрахоспиталних инфекција, донесе одлуку о врсти дезинфекционих средстава и материјала за чишћење, одређује листу дезинфекционих средстава, утврђује план и програм едукације кадрова из подручја интрахоспиталних инфекција, да се стара о спровођењу мера предвиђених законским прописима и Правилником као и да сарађује са надлежним Институтма и органима.

Scroll to Top