Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

Стратешки циљеви Института су:  

ü  Обухватање службама медицине рада свих радника (запослених и незапослених).

ü  Очување и унапређење здравља радника на радном месту, као и здравља радне средине.

ü  Превенција повреда на раду, професионалних болести и болести у вези с радом.

ü  Професионална оријентација, професионална селекција и оцена радне способности.

ü  Промоција здравља на радном месту.

ü  Дијагностика и лечење професионалних болести.

ü  Промоција, развој и подршка акцијама за унапређење здравственог стања осетљивих група радноактивне популације.

ü  Праћење, евалуација и анализа здравствених потреба и очекивања радноактивног становништва - праћење здравственог стања, детерминанти здравља и неједнакости у здрављу.

ü   Реоријентација (етапна) служби медицине рада са претежно куративног на доминантно превентивни рад.

ü  Реорганизација медицине рада у складу са документима – стварање интегрисаних служби медицине рада.

ü  Развој и едукација људских ресурса у области медицине рада.

ü  Подршка развоју приступачне и квалитетне службе медицине рада.

Scroll to Top