Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ВРЕДНОСТИ

У свим својим делатностима, у циљу обезбеђења организације и амбијента који ће омогућити испуњење мисије и достизање визије и циљева политике квалитета, Институт промовише следеће индивидуалне и колективне вредности:  

ü  обезбеђење да у обављању делатности превлада општи интерес;

ü  поштовање закона Републике Србије – законитост;

ü  обављање делатности у складу са највишим стандардима струке: професионалност, одговорност, ефикасност и ефективност, постизање и одржавање изврсности, савременост квалитет, сигурност и безбедност свих послова;

ü  надпросечност, креативност и иновативност у раду свих сарадника;

ü  тимски рад и мултидисциплинарни приступ послу

Scroll to Top