Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ВИЗИЈА

Визија Института за медицину рада Србије је да: 

ü  постане међународно препозната институција у области медицине рада и радиолошке здравствене заштите, као и лидер у региону у овој области, а на корист свих становника Републике Србије;

ü  обезбеди да сви облици здравствене заштите радноактивног становништва и опште популације буду на нивоу који се захтева домаћим законима и светским стандардима;

ü  постане поуздан и најзначајнији експертски и технички ослонац државним и регулаторним органима Републике Србије у области медицине рада и радиолошке здравствене заштите

Scroll to Top