Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

КОНТАКТ


Начелник

Проф. др Александар П. С. Миловановић, специјалиста медицине рада

Контакт телефон 011/2685-485 ; 011/3400-961 ; 066/8222-909

E-mail: direktor@institutkarajovic.rs


Главни техничар

Небојша Дубаић, виши медицински техничар

Контакт телефон 011/3400-912

E-mail: klinika.prijem@institutkarajovic.rs


Пријемно-тријажна амбуланта

Контакт телефон 011/3400-922

E-mail: klinika.prijem@institutkarajovic.rs


OРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Capture1


ДЕЛАТНОСТ


У Центру се обављају послови:

 

ü  дијагностике, лечења и праћења професионалних болести и болести у вези са радом у стационарним и амбулатним условима,

ü  експертизно оцењивање радне способности,

ü  процена постојања и величине телесних оштећења услед присуства

o    професионалне болести,

o    болести у вези с радом,

o    повреде на раду или ван рада

ü  одређивање концентрације хемијских материја ( тешких метала, органских растварача, пестицида и сл.) и њихових метаболита или биомаркера ефекта у биолошком материјалу по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења), судских органа, појединаца и сл.;

 

Центар поред наведеног учествује:

ü  у изради и извођењу стручних и научних пројеката из области медицине рада за Министарство здравља, Министарство науке и друге државне органе Републике Србије;

ü  у организацији и извођењу континуиране медицинске едукације из области медицине рада на свим нивоима (конгреси, симпозијуми, секције, курсеви и др.);

ü  у планирању и провођењу промоција здравља на раду код радноактивне популације.

 

Стручњаци Центра учествују у раду Центра за унапређење медицине рада, Центра за радиолошку заштиту и Центра за хигијену и физиологију рада. 


Scroll to Top