Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ОРГАНИЗАЦИЈА 


Унутрашња организација ИМРС утврђује се у складу са делатношћу, пословањем и захтевима организације, којом се обезбеђује: 

ü  јединство   и   континуитет   процеса   рада,   потпуна   искоришћеност капацитета,   пуна запосленост, као и рационално коришћење знања и способности запослених;

ü  стручно, ефикасно, рационално и усклађено обављање послова;

ü  ефикасна унутрашња контрола над обављањем послова;

ü  законито и благовремено одлучивање у управном поступку;

ü  груписање  истоветних  или  сродних  и  међусобно  повезаних  послова  у  одговарајуће унутрашње јединице;

ü  ефикасна сарадња са другим органима и организацијама.


Capture
Scroll to Top