Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

РАДНО ВРЕМЕ ИНСТИТУТА 

1.     Центар за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом

a.     Одељење за поликлиничку и стационарну дијагностику са кабинетом за Sleep Apnea синдром 00:00 – 24:00 часа сваког дана

                                      i.     Пријем пацијената на стационар је радним данима од 08:00 до 10:00 часова у претходно заказаним терминима.

б.     Одељење за лабораторијску дијагностику 08:00 15:00 (радним данима)

                                      i.     Пријем пацијената и узорака за лабораторијска испитивања је радним данима од 08:00 до 10:00.

2.     Центар за радиолошку заштиту 

a.     Одељење за медицинска испитивања – амбуланта – 08:00 15:00 (радним данима)

                                      i.     Пријем пацијената за амбулантне прегледе у Центру за радиолошку заштиту је радним данима од 08:00 до 09:30 часова.

б.     Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику 08:00-15:00 (радним данима)

                                      i.     Пријем пацијената за за лабораторијска испитивања у Центру за радиолошку заштиту је радним данима од 08:00 до 09:30 часова.

ц.     Одељење за радиоекологију – Лабораторија за испитивање радиоактивности 08:00-15:00 (радним данима)

д.     Одељење за дозиметрију - Лабораторија за личну дозиметрију и контролу извора зрачења 08:00-14:00 (радним данима)

3.     Центар за хигијену и физиологију рада 08:00-15:00 (радним данима)

                                      i.     Пријем пацијената за амбулантне прегледе у Центру за хигијену и физиологију рада је радним данима од 08:00 до 09:30 часова.

a.     Лабораторија за испитивање услова радне околине 08:00-15:00 (радним данима)

4.     Центар за оцену радне способности 08:00-15:00 (радним данима)

5.     Служба за правне, економско-финансијске, опште и техничке послове 08:00-15:00 (радним данима)

Scroll to Top