Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМУ У БОЛНИЦУ 

Пријем на стационарно испитивање у Институту обавља се сваког радног дана од 08 – 10 часова, у складу са унапред заказаним терминима. Термин (са заказницом) се добија приликом амбулантног прегледа у Пријемно – тријажној амбуланти Института.

Пацијенти се приликом пријема на стационар јављају на шалтер пријемно – тријажне амбуланте у згради Клинике – сутерен, ходником десно.

Напомена: пријем у болницу неће бити омогућен у случају акутних инфекција, акутних стања и погоршања основних хроничних болести.

Потребна документација:

1. Оверена здравствена књижица (за осигуранике) / Оверено гарантно писмо послодавца у коме се наводи да ће сносити трошкове испитивања

2. Важећа лична карта

3. Прописно оверен упут за стационарно испитивање (изабраног лекара дома здравља) који је додатно оверен од одговарајуће филијале РФЗО за осигуранике са пребивалиштем ван територије Београда

4. Тражена медицинска и немедицинска документација (извештаји лекара, отпусне листе, РТГ снимци, решење инвалидске комисије, извештаји о повреди на раду, решење комисије Националне службе за запошљавање и др.)

5. Опис послова (из Акта о процени ризика радних места)

Додатно ОБАВЕЗНО понети:

1. Личну терапију

2. Пиџаму, папуче, прибор за личну хигијену

Scroll to Top