Едукација

Институт за медицину рада и радиолошку заштиту Србије “ Др Драгомир Карајовић” је највиша стручна, наставна и научна установа у области медицине рада.

Једна од основних задатака и активности Института представља организација и спровођење континуиране едукације лекара и стручњака из других области.

 

smrtovnice Osmrtnice