КУРС ИЗ ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ

КУРС ИЗ ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

 

               Позивамо Вас да присуствујете тродневном курсу из поморске медицине за овлашћене специјалисте медицине рада који организује Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“. Циљ курса је едукација специјалиста медицине рада за обављање здравствених прегледа помораца према Правилнику о здравственој способности помораца („Службени гласник РС“, бр. 9/2014). Учесници ће се упознати са: специфичностима поморске медицине, поморском пловидбом, метеорологијом и океанографијом, радном средином помораца, поморским правом, међународним конвенцијама, законодавством, прописима у Републици Србији, стандардима здравствених прегледа, ограничењима за обављање послова и дужности поморца, пружањем прве помоћи на броду и основама епидемиологије заразних и тропских болести од значаја за поморце.

               Курс из поморске медицине траје три дана са укупно 25 часова предавања. Укључена је провера знања на крају у виду теста. Полазницима који положе тест издаје се потврда о завршеном курсу из поморске медицине, на основу које специјалисти медицине рада, полазници курса, постају овлашћени специјалисти медицине рада за обављање здравствених прегледа помораца. Курс ће бити акредитован код Здравственог савета Србије у оквиру програма континуиране медицинске едукације лекара.

               Курс ће се одржати у „Hotelu M“, Булевар Ослобођења 56 а, Београд, са почетком у 9 часова. Регистрација учесника почеће од 8,15 часова. Предвиђени датум одржавања је:

  • 30, 31. мај и 01. јун 2018. године.

Котизација за учешће је 150.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Института број 840-789667-61, Министарство финансија, Управа за трезор.

Котизација укључује ручак сва три дана, кафу и освежење током пауза и материјале за рад. Учесници ће добити компакт диск са презентацијама предавача, Правилник о здравственој способности помораца, Правилник о поморским књижицама и дозволама за укрцавање, Смернице за здравствене прегледе помораца Међународне организације рада и Међународне организације за поморску медицину  и друге релевантне прописе, упутства и литературу.

Пријава за курс је на e-mail: sekretar.imrs@gmail.com, телефон 00381 11 2685 485, или факс 00381 11 2643 675, Института за медицину рада Србије, контакт Душанка Ћетковић, секретар. Број учесника је ограничен на 25. За резервације преноћишта и смештаја контактирати Hotel M, Тел:  00381 11 30 90 609;  00381 11 30 90 644; Fax: 00381 11 30 95 501;

E-mail: office@hotel-m.com  Web: www.hotel-m.com

              

                                                                                          Проф. др Александар Миловановић

                                                                                директор Института за медицину рада Србије                                                                                                                    „Др Драгомир Карајовић“