Канцеларијски материјал

 
Опис Документација

Назив набавке: Канцеларијски материјал
Број јавне набавке:М-3/16
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра