Осигурање имовине и запослених

 
Опис Документација

Назив набавке: Осигурање имовине и запослених
Број јавне набавке:M-2/16
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге