Калцијум динатријум ЕДТА 5%

 
Опис Документација

Назив набавке: Калцијум динатријум ЕДТА 5%
Број јавне набавке:О-4/15
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра