Медицинскии лабораторијски потрошни материјал

 
Опис Документација

Назив набавке: Медицински и лабораторијски потрошни материјал
Број јавне набавке: О-3/15
Врста потупка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра