Услуге кетеринга

 
Опис Документација

Назив набавке: Услуга кетеринга
Број јавне набавке:О-2/15
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге