Светски дан безбедности и здравља на раду

Међународна организација рада обележава Светски дан безбедности и здравља на раду 28. априла 2015. године

Тема кампање у 2015. години је:  “Придружите нам се да изградимо културу превенције у безбедности и здрављу на раду”.

Национална култура безбедности и здравља на раду је она која поштује право на безбедну и здраву радну средину на свим нивоима, где држава, послодавци и радници активно учествују у обезбеђивању сигурне и здраве радне средине, тако што дефинишу права, одговорност и обавезе који имају приоритет у превенцији.

Ове године, Међународна организација рада 28. априла слави Светски дан безбедности и здравља на раду како би унапредила превенцију повреда и болести на раду. То је кампања која би требало да подигне свест са циљем да се скрене пажња међународне јавности на растуће трендове у безбедности и здрављу на раду и на обим насталих повреда, болести и смртних исхода на раду у целом свету.

Више информација можете наћи на сајту:

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm.