Јавне набавке

Технички и медицински гасови

 
Опис Документација

Назив набавке: Технички и медицински гасови
Број јавне набавке:М-5/16
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра

 
 
 

 

Услуга кетеринга

Опис Документација

Назив набавке: Услуга кетеринга
Број јавне набавке:М-4/16
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра

 
 
 

 

Осигурање имовине и запослених

 
Опис Документација

Назив набавке: Осигурање имовине и запослених
Број јавне набавке:M-2/16
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге

 
 
 

 

Канцеларијски материјал

 
Опис Документација

Назив набавке: Канцеларијски материјал
Број јавне набавке:М-3/16
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра

 
 
 

 

Одржавање мобилног мамографа

 
Опис Документација

Назив набавке: Одржавање мобилног мамографа
Број јавне набавке: М-5/15
Врста потупка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге

 
 
 

 

Материјал за цитогеничку лабораторију

 
Опис Документација

Назив набавке: Материјал за цитогеничку лабораторију
Број јавне набавке:M-1/16
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра

 
 

 

Улазни сервис за мобилни мамограф

 
Опис Документација

Назив набавке: Улазни сервис за мобилни мамограф
Број јавне набавке: М-4/15
Врста потупка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге

 
 

 

Калцијум динатријум ЕДТА 5%

 
Опис Документација

Назив набавке: Калцијум динатријум ЕДТА 5%
Број јавне набавке:О-4/15
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра

 
 

 

Канцеларијски материјал

 

Материјал за одржавање хигијене

 
Опис Документација

Назив набавке: Материјал за одржавање хигијене
Број јавне набавке: М-2/15
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра

 
 
 

 

Алергени за кожна тестирања

 
Опис Документација

Назив набавке: Алергени за кожна тестирања
Број јавне набавке:О-1/15
Врста потупка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра

 
 

 

Услуге кетеринга

 
Опис Документација

Назив набавке: Услуга кетеринга
Број јавне набавке:О-2/15
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге

 
 
 

 

Технички и медицински гасови

 
Опис Документација

Назив набавке: Технички и медицински гасови
Број јавне набавке: М-3/15
Врста потупка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра

 
 

 

Медицинскии лабораторијски потрошни материјал

 
Опис Документација

Назив набавке: Медицински и лабораторијски потрошни материјал
Број јавне набавке: О-3/15
Врста потупка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра