КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

„КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ“

 

Курс “Критеријуми за верификацију професионалних болести“ одржаће се у Студентском одмаралишту "Ратко Митровић" у вили "Романија" на Златибору у конгресној сали I за лекаре од 25. до 27. септембра 2014. године, а за медицинске сестре у конгресној сали II 26.09.2014. године.

Котизација за курсеве није предвиђена.

Оба курса су акредитована од стране Здравственог савета Србије са 12 бодова за предаваче и са по 6 бодова за слушаоце.

За чланове СЛД-а потврде о учешћу на курсу су бесплатне; за остале лекаре цена је 1000 динара, а за сестре 500 динара.

Превоз аутобусом ће бити организован. Аутобус креће испред Института за медицину рада Србије у четвртак 25.09.2014. у 09,00 часова. Заинтересовани за превоз треба да се јаве секретарици Душанки Ћетковић на телефон 011/3400 961 и сами сносе трошкове превоза.

Учесници самостално резервишу и плаћају боравак у студентском одмаралишту. Цена пансиона у Студентском одмаралишту је 3250 динара дневно.

 

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ЛЕКАРЕ

(сатница, теме и предавачи)

 

ПРВИ ДАН- 25.09.2014.

 

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

15:00 – 16:30

Регистрација учесника курса

 

 

16:30 - 17:00

Улазни тест

 

 

17:00 – 17:30

Поздравна реч директора Института за медицину рада Србије

 

Проф. др Александар Миловановић

17:30 – 18:15

Коктел

 

 

18:15- 18:45

Активности Института за медицину рада Србије на осавремењивању Листе професионалних болести и утврђивању критеријума за верификацију професионалних болести

предавање

Проф. др Александар Миловановић

18:45 – 19:30

ЕУ листа професионалних болести и будућа организација регистрације професионалних болести

предавање

Проф. др Петар Булат

19:30 – 20:00

Дискусија

 

 

 

*предавање, вежба, семинар, рад у групи итд.

 

 

ДРУГИ ДАН - 26.09.2014.

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

09:00 – 09:45

Професионалне болести изазване дејством метала и металоида – критеријуми за верификацију

предавање

Проф. др Петар Булат   

09:45– 10:30

Професионалне болести изазване дејством органских растварача – критеријуми за верификацију

предавање

Др Мирјана Милановић Чабаркапа

10:30 – 11:15

Тровања гасовима и пестицидима– критеријуми за верификацију

предавање

Прим. др сци мед Богољуб Перуничић

11:15- 11:45

КАФЕ ПАУЗА

   

11:45– 12:15

Клинички проблеми из токсикологије - примери

реш. клиничких проблема

Модератор проф. др Петар Булат

12:15– 13:00

Професионалне малигне болести – критеријуми за верификацију

предавање

др сци мед Срмена Крстев

13:00 – 15:00

ПАУЗА ЗА РУЧАК

 

 

15:00 – 15:45

Пнеумокониозе – критеријуми за верификацију 

предавање

Проф. др Александар Миловановић

15:45– 16:30

Професионална астма и алергијски алвеолитис – критеријуми за верификацију 

предавање

Прим. мр сци др Бранка Шуштран

16:30– 17:00

КАФЕ ПАУЗА

 

 

17:00– 17:45

Хронични опструктивни бронхитис и ангионеуротски едем горњих дисајних путева  –  критеријуми за верификацију 

предавање

Прим. мр сци др Наташа Миладиновић Ђукановић

17:45– 18:15

Туберкулоза – критеријуми за верификацију  професионалног обољења

предавање

Прим. мр сци др Биљана Алексић

18:15 – 18:45

Клинички проблеми из професионалне пулмологије - примери

решавање клиничких проблема

Модератор проф. др Александар Миловановић

 

*предавање, вежба, семинар, рад у групи итд.

ТРЕЋИ ДАН - 27.09-2014.

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

09:00 – 09:30

Контактни дерматитис и рецидивантна уртикарија – критеријуми за верификацију

предавање

Прим. мр сци др Милан Спасојевић

09:30 – 10:00

Болести проузроковане биолошким факторима – критеријуми за верификацију

предавање

Прим. мр сци др Весна Јокић

Прим. др Зорица Брајовић

10:00 – 10:30

Обољења изазвана вибрацијом и буком – критеријуми за верификацију

предавање

Др сци мед. Срђан Борјановић

10:30 – 11:00

КАФЕ ПАУЗА

   
       

11:00 – 11:30

Професионална обољења коштанозглобног система – критеријуми за верификацију

предавање

Др Бранислав Марић

мр. сци мед. Мартин Попевић

11:30 – 12:00

Обољења изазвана дејством повишеног и сниженог атмосферског притиска – критеријуми за верификацију

предавање

Прим. мр сци др Никола Торбица

12:00– 12:30

Клинички проблеми код болести насталих  дејством физичких фактора- примери

решавање клиничких проблема

Модератор

Др сци мед. Срђан Борјановић

12:30 – 13:00

КАФЕ ПАУЗА

   

13:00– 13:45

Обољења изазвана јонизујућим и нејонизујућим зрачењем – критеријуми за верификацију

предавање

Прим. мр сци Слађана  Вуковић,

мр. сци мед. Јелена Ђоковић Давидовић

       

13:45– 14:15

Дискусија

 

 

14:15– 14:45

Завршни тест и попуњавање евалуационог упитника

 

 

 

*предавање, вежба, семинар, рад у групи итд.

 

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

(сатница, теме и предавачи)

 

Петак, 26. септембар 2014. године, Златибор

 

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

08:00 – 08:30

Регистрација  и  улазни тест

 

 

08:30 – 09:00

Професионалне болести

предавање

Проф. др Александар Миловановић

Проф. Дивна Кекуш

09:00 – 09:30

Улога медицинске сестре у припреми пацијента за бронхопровокативне тестове – клинички приступ

предавање

Љиљана Мирковић, Висока струковна медицинска сестра

09:30 – 10:00

Практичне вежбе

 

 

10:00 – 10:30

Улога медицинске сестре у кожним алерголошким тестирањима 

предавање

Данијела Јерковић,

виша медицинска сестра

10:30 – 11:00

Практичне вежбе

 

 

11:00 - 11:30

КАФЕ ПАУЗА

 

 

11:30 – 12:00

Здравствено васпитни рад у превенцији карцинома дојке

 

предавање

Весна Марић,

Висока струковна медицинска сестра

12:00 – 12:30

Здравствено васпитни рад у превенцији карцинома плућа

 

предавање

Јованка Вучковић, струковна  медицинска сестра

12:30 – 13:00

Дискусија

 

 

13:00 – 15:00

ПАУЗА ЗА РУЧАК

 

 

15:00 - 15:30

Улога медицинске сестре у извођењу хелатне терапије за елиминацију олова из организма

предавање

Душица Ристић, медицинска сестра

15:30 - 15:50

Дискусија

 

 

15:50 – 16:20

Улога медицинске сестре – техничара код дијагностике вазоспастичних трауматских болести

предавање

Небојша Дубаић, медицински техничар

16:20 – 16:45

Практичне вежбе

 

 

16:45 – 17:30

КАФЕ ПАУЗА

 

 

17:30 – 18:00

Улога медицинске сестре у превенцији настанка хепатита код здравствених радника

предавање

Соња Ловић, струковна медицинска сестра

18:00 – 18:30

Дискусија

 

 

18:30 – 19:00

Завршни тест

и попуњавање евалуационог упитника

 

 

*предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.