ИЗВЕШТАЈ СА ДРУГОГ КУРСА ИЗ ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

Други курс из поморске медицине за овлашћене специјалисте медицине рада одржан је у Београду у Best WesternХотелу М, Булевар Ослобођења 56а, од 21. до 23. маја 2014. године Курс је организовао Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“. Курс је завршило 13 полазника, десет из Републике Србије и три из Републике Црне Горе. Циљ курса је био да се специјалисти медицине рада едукују за обављање здравствених прегледа помораца према Правилнику о здравственој способности помораца („Службени гласник РС“, бр. 9/2014). Учесници су упознати са: специфичностима поморске медицине, поморском пловидбом, метеорологијом и океанографијом, радном средином помораца, поморским правом, међународним конвенцијама, законодавством, правилима и прописима у Републици Србији, стандардима здравствених прегледа, ограничењима за обављање послова и дужности поморца, пружањем прве помоћи на броду и основама епидемиологије импортованих тропских болести од значаја за поморце.

Курс су завршили следећи учесници:

1.       Др Михаило Филиповић, спец. медицине рада, Први приватни дом здравља Визим, Кнез Милетина 36, Београд,

2.       Др Весна Јаковљевић, спец. медицине рада, Дом здравља Нови Београд, Омладинских бригада 104, Нови Београд,

3.       Др Нада Тривић Мицић, спец. медицине рада, Дом здравља Нови Београд, Омладинских бригада 104, Нови Београд,

4.       Др Јованка Трајковић, спец. медицине рада, Дом здравља Вождовац, Београд, Устаничка бр. 16,

5.       Др Јелена Родић Бајић, спец. медицине рада, Дом здравља Звездара, Београд, Олге Јовановић 11,

6.       Др Милица Прелевић, спец. медицине рада, Дом здравља Земун, Земун, Авијатичарски трг 7,

7.       Др Цветана Вукајловић, спец. медицине рада, ужа специјалност оцена радне способности, Дом здравља Подгорица, Подгорица, Стари аеродром бб, Република Црна Гора,

8.       Др Гордана Поповић, спец. медицине рада, Дом здравља Котор, Доброта б.б. Котор, Република Црна Гора,

9.       Др Татјана Радошевић Хајтник, спец. опште и породичне медицине, Дом здравља Котор, Доброта бб Котор, Република Црна Гора,

10.   Др Славица Савић, спец. медицине рада, Застава ЗЗЗР д.о.о. у реструктурирању, Косовска 4, Крагујевац,

11.   Др Снежана Петричевић, спец. медицине рада, „Беопревентива“, Праховска 6, Београд,

12.   Др Мирослав Совтић, спец. медицине рада, Дом здравља Раковица, Београд, Краљице Јелене 22,

13.   Др Живана Медиговић Миловановић, спец. медицине рада, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Београд, Делиградска 29.