II КУРС ИЗ ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

Позивамо Вас да присуствујете тродневном курсу из поморске медицине за овлашћене специјалисте медицине рада који организује Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“. Циљ курса је едукација специјалиста медицине рада за обављање здравствених прегледа помораца према Правилнику о здравственој способности помораца („Службени гласник РС“, бр. 9/2014). Учесници ће се упознати са: специфичностима поморске медицине, поморском пловидбом, метеорологијом и океанографијом, радном средином помораца, поморским правом, међународним конвенцијама, законодавством, правилима и прописима у Републици Србији, стандардима здравствених прегледа, ограничењима за обављање послова и дужности поморца, пружањем прве помоћи на броду и основама епидемиологије заразних и тропских болести од значаја за поморце.

                Курс из поморске медицине траје три дана са укупно 25 часова предавања. Укључена је провера знања на крају у виду теста. Полазницима који положе тест издаје се потврда о завршеном курсу из поморске медицине, на основу које специјалисти медицине рада, полазници курса, постају овлашћени специјалисти медицине рада за обављање здравствених прегледа помораца.

                Курс ће се одржати у БестWестернхотелу М, Булевар Ослобођења 56а, Београд, у сали Београд са почетком у 9 часова. Регистрација учесника почеће од 8,15 часова. Предвиђени датум одржавања је:

  • 21, 22 и 23. мај2014. године.

Котизација за учешће је 50.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Института 840-789667-61, Трезор Народне банке Србије.

Пријава за курс је на телефон 011/2685-485, или факс011/2643-675, Института за медицину рада Србије, контакт Душанка Ћетковић. Број учесника је ограничен на 20. За резервације преноћишта и смештаја контактирати хотел М Тел:  + 381 11 30 90 505;  + 381 11 30 95 505;

Фаx: + 381 11 30 95 506; Е-маил: salesbwhotelm@eunet.rs  Web site: www.hotel-m.com

 

 

Проф. др Александар Миловановић     

директор Института за медицину рада Србије

Др Драгомир Карајовић“             

 

 

КУРС ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

У организацији Института за медицину рада СрбијеДр Драгомир Карајовић

 

ПРОГРАМ

 

Среда, 21. мај2014. Београд,Best Westernhotelu MБулевар Ослобођења 56а

 

Модератордр сцмед. Срђан Борјановић

 

9:00-9:15        Поздравна реч Директора Института, представљање учесника

 

9:15-10:45       Мр сцНебојша Николић, др мед, International Maritime Health  Association                       

                                     Глобални контекст поморске медицине                                               (2 часа)

·         Увод у поморску медицину

·         Поморска пловидба 

·         Специфичности поморске медицине

·         Радна средина помораца

 

10:45-11:00     Пауза са кафом и освежењем

 

11:00-12:30     Мр сцНебојша Николић, др мед, International Maritime Health  Association                 

                        Пиратство као здравствени ризик помораца                                       (1 час)

                        Нова ИЛО/ИМО упутства о прегледима помораца                              (1 час)

 

12:30-12:45     Пауза са кафом и освежењем

 

12:45-14:15     Мр сц. Верица Гбурчик, метеоролог                                                                                      Метеорологија и океанографија                                                           (2 часа)

 

14:15-14:45     Пауза за ручак

 

14:45-16:15     Др сц. мед. Срђан Борјановић                                                          

                        Утицај буке и вибрација на броду                                                         (2 часа)

 

16:15-16:30     Пауза са кафом и освежењем

 

16:30-17:15     Ас. др Никола Торбица                                                            

                        Рад у високим и ниским температурама на броду                              (1 час)

 

 

Четвртак, 22. мај2014. Београд, Бест Wестернхотелу М, Булевар Ослобођења 56а

 

9:00-10:30       Татјана Ђокић, дипл. инж. бродоградње                               

                        Брод и бродске машине                                                                        (2 часа)                                              

10:30-11:15     Проф. др Борислав Ивошевић                                                     

                        Поморско право                                                                                  (1 час)

 

11:15-11:30     Пауза са кафом и освежењем

 

11:30-12:15     Проф. др Борислав Ивошевић                 

                        Међународнеконвенције у поморству                                             (1 час)

                                                                                                                                               

12:15-13:45     Проф. др Александар Миловановић

                        Прва помоћ на броду                                                                         (2 часа)

 

13:45-14:00     Пауза са кафом и освежењем

 

14:00-14:45     Александра Јовић, дипл. правник                                                       

                        Законодавство, правила и прописи у Републици Србији     (1 час)

                        Разлике Правилника у Републици Србији и ИЛО смерница

 

14:45-15:15     Пауза за ручак

 

15:15-16:45     Проф. др Милорад Павловић                            

                        Клиничко-епидемиолошки аспекти импортованих тропских болести          

                                                                                                                                    (2 часа)

                       

Петак, 23. мај2014. Београд, Best Westernhotelu M, Булевар Ослобођења 56а

 

Стандарди здравствених прегледа (осврт на Правилник о здравственој способности помораца, „Службени гласник РС“, бр. 9/2014)

 

9:00-10:30       Др Бранислав Марић                                                                

                        Врсте и рокови здравствених прегледа помораца                                (2 часа)

                        Садржина и начин обављања здравствених прегледа

 

10:30-10:45     Пауза са кафом и освежењем

 

10:45-12:15     Мр сц. мед. Весна Јокић                                                                   

                        Услови у погледу здравствене способности помораца

                        Трајна и привремена здравствена ограничења                                   (2 часа)

 

12:15-14:30     Ас. др Мартин Попевић                                                                      

                        Стандарди вида за поморце                                                                 (1 час)

                        Мр.сц. мед. Дејан Урсуловић                                                            

                        Стандарди слуха и равнотеже за поморце                                            (1 час)

                        Ас. др Никола Торбица                                                

                        Минимални физички захтеви за поморце                                                 (1 час)

 

14:30-15:15     Закључне теме                                                                                                                      Завршно испитивање (тест)

                        Вредновање курса

                        Подела потврда

                        Завршетак курса