КУРС ИЗ ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

Први курс из поморске медицине за овлашћене специјалисте медицине рада одржан је у Београду у Best Western Хотелу М, Булевар Ослобођења 56а, од 19. до 21. марта 2014. године. Курс је организовао Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“. Курс је завршило 14 полазника, 10 из Републике Србије и 4 из Републике Црне Горе. Циљ курса је био да се специјалисти медицине рада едукују за обављање здравствених прегледа помораца према Правилнику о здравственој способности помораца („Службени гласник РС“, бр. 9/2014). Учесници су упознати са: специфичностима поморске медицине, поморском пловидбом, метеорологијом и океанографијом, радном средином помораца, поморским правом, међународним конвенцијама, законодавством, правилима и прописима у Републици Србији, стандардима здравствених прегледа, ограничењима за обављање послова и дужности поморца, пружањем прве помоћи на броду и основама епидемиологије импортованих тропских болести од значаја за поморце.

 

Курс су завршили следећи учесници:

1.       Прим. др Боринка Богојевић, спец. медицине рада, ДЗ Нови Београд

2.       Др Драган Јовић, спец. медицине рада, ДЗ Нови Београд

3.       Др Горан Беоковић, спец. медицине рада, ДЗ Вождовац

4.       Проф. др Јовица Јовановић, спец. медицине рада, Завод за здравствену заштиту радника, Ниш

5.       Др Сања Терзић, спец. медицине рада, ДЗ Савски Венац, Београд

6.       Др Снежана Удовичић, спец. медицине рада, Висока здравствена струковна школа, Београд

7.       Мр сци др Срђан Кисић, спец. медицине рада, Завод за здравствену заштиту радника, Нови Сад

8.       Др Миленка Вранеш-Грујичић, спец. медицине рада, ДЗ Бар, Република Црна Гора

9.       Др Александар Стјепчевић, спец. опште медицине, ДЗ  Котор, Република Црна Гора

10.   Др Зорана Ћирић, 25.06.1970, специјалиста интерне медицине, MB Laboratorija-Cardiomedic, Херцег Нови, Република Црна Гора

11.   Др Амалија Керин-Стојовић, спец. медицине рада, ДЗ Херцег Нови, Република  Црна Гора

12.   Др Александра Шарановић, спец. опште медицине, Поликлиника Allabo, Београд

13.   Др Вера Арсић, спец. медицине рада, ДЗ Др Ристић, Београд

14.   Др Мирослав Жилих, 5.11.1946, ДЗ Bel Medic, Београд