11. КОНГРЕС ТОКСИКОЛОГА СРБИЈЕ

Место одржавања

Хотел Дунав, Сремски Карловци, www.hotel.dunav.co.rs

Време одржавања

24-27. јун 2014.

 

Детаљније обавештење можете преузети са овог линка

 

 

Правила за писање сажетака

1.Сажетке на српском и енглеском, треба писати у програму Word for Windows, употребом фонта Times New Roman, величине 12.

2.Наслов се пише малим словима, осим почетног слова (избегавати скраћенице у наслову).

3.У новом реду се пишу имена аутора и коаутора (почетно слово имена и презиме), подвући име и презиме аутора или коаутора који ће презентовати рад.

4.У следећем реду навести афилијације аутора и коаутора (у случају различитих установа користити ознаке 1,2,3, итд. у суперскрипту)

5.Текст сажетка без наслова, аутора и афилијација, не може бити дужи од 250 речи и треба да садржи увод и циљ рада, методе, резултате и закључак (без формално наведених поднаслова у оквиру текста). У тексту не користити табеле, графике и не наводити референце.

6.Испод текста сажетка навести пуно име и презиме аутора, његову поштанску адресу, телефон, факс и електронску адресу (e-mail) на коју ће бити послато обавештење о прихватању рада.

7.Сажетак слати као прилог (атачмент) e-mailaна адресуsmart4@eunet.rs

 

 

Рок за пријем сажетака је 10. мај 2014. године.