Основне информације

Назив: Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“

Адреса:Београд, Делиградска 29

Директор:Проф. др Александар Миловановић

Датум оснивања:23.10.1953. године

Регистрован: 13.7.2009. године код Трговинског суда у Београду I Fi 332/09

Матични број:177 533 47

ПИБ:106 217 293

Шифра делатности: 86.10

Телефон:011/3400 900

Факс:011/2643 675

Интернет страница:http://www.imrs.rs/

Е-mailinfo@imrs.rs