Курсеви оспособљавања професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Курсеви оспособљавања професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења одржавају се 26. и 27.02.2014. са почетком у 9 часова у просторијама Института.


Курсеви су акредитовани у Здравственом савету Србије и носе 6 екстерних бодова за слушаоце у оквиру КМЕ.

Курсеви се плаћају: Курс периодичне обнове знања 12.000 дин, Курс оспособљавања за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења и Курс оспособљавања одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења 15.000 дин по полазнику. Могуће су корекције цена, уколико се пријави већи број полазника из исте установе.

Број учесника је ограничен. Пријављавање учесника мора се обавити најкасније до 21.02.2014. нае-маил:radioloskazastita@gmail.com.

Курсеви се одржавају у складу са Правилником о утврђивању програма за допунско обучавање и оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења (Сл. гл. РС 31/11 од 09.05.2011) и односе се ИСКЉУЧИВО на запослене у зони јонизујућих зрачења у медицини, индустрији и другим областима примене.