ДВАНАЕСТИ КОНГРЕС МЕДИЦИНЕ РАДА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ «ДР ДРАГОМИР КАРАЈОВИЋ» БЕОГРАД

и

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

(уз подршку Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког развојаРепублике Србије)

 

организују

 

ДВАНАЕСТИ КОНГРЕС МЕДИЦИНЕ РАДА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

 

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Датум одржавања:25-28. септембар 2013. године

 

Место одржавања:Златибор

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИХ ОДМАРАЛИШТА

П.Ј. „Ратко Митровић“- Конгресни центар ВИЛА «РОМАНИЈА»

 

Организациони одбор Конгреса:

Проф. др Александар Миловановић- председник

Др Драган Алексић– члан

Др Владимир Бабић– члан

Вера Божић Трефалт– члан

Др Гордана  Вукичевић– члан

Др Мирјана Ђуровић– члан

Др Миливоје Гаљак– члан

Проф.дрДивна Кекуш– члан

Др Марина Костић– члан

Др Ђорђе Поливка– члан

Др Јадранка Радић– члан

Прим. др Зоран Шекуларац– члан

Прим др Бранка Шуштран– члан

 

Секретари:

Прим.мр сци. др Весна Јокић

Asst. дрМартин Попевић

 

Технички секретари:

Маја Мишовић, Институт за медицину рада Србије

Сенка Младеновић, Српско лекарско друштво

 

 

Научни одбор Конгреса- Scientific Committee

Прим. др сци.мед. Богољуб Перуничић (председник), Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ Београд,

Проф. др Петар Булат, Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Снежана Игњатовић, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу

Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Иван Миков, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Prof. Angela V. Basanets – Институт за медицину рада, Кијев, Украјина

Prof. Igor Bukhtiyarov  - Институт за медицину рада Руске академије медицинских наука, Москва, Руска федерација

Prof. Claudio Colosio–Одељење медицина рада Универзитета у Милану, Милано, Италија
Dr Igor Fedotov – Међународна организација рада, Женева

Prof. Nikolay Izmerov - Институт за медицину рада Руске академије медицинских наука, Москва, Руска федерација

Prof. Evgeny Kovalevskiy – Институт за медицину рада Руске академије медицинских наука, Москва, Руска федерација

YuriI. Kundiev – Институт за медицину рада, Кијев, Украјина

Prof. Dr. Dennis Nowak –  Универзитеска клиника, Минхен, Савезна република Немачка

Prof. Nina B. Rubtsova – Институт за медицину рада Руске академије медицинских наука, Москва, Руска федерација

Prof. Pavel Urban,Национални институт за јавно здравље, Праг, Чешка република.

 

Почасни одбор Конгреса:

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министар здравља Републике Србије

Проф. др Жарко Обрадовић, министар за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије

Проф. др Владимир Ђукић, Министарство здравља Републике Србије

Др Периша Симоновић,Министарство здравља Републике Србије

Др Зоран Ковачевић, Министарство здравља Републике Србије

Проф. др Берислав Векић, Министарство здравља Републике Србије

Проф. др Огњан Адум

Проф.  др Александар Видаковић

Прим. др Љубиша Лабан

Проф. др Петар Мудринић

Проф. др Владимир Поповић

 

 

ТЕМЕ 12. КОНГРЕСА МЕДИЦИНЕ РАДА

 

Главна тема конгреса: МЕДИЦИНА РАДА – ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА

 

Остале теме:

 1. Промоција здравља на раду
 2. Процена и контрола ризика на радним местима
 3. Хигијена рада, физиологија рада и психологија рада
 4. Епидемиолошка истраживања у медицини рада
 5. Болести у вези с радом
 6. Професионалне болести
 7. Повреде на раду
 8. Оцена радне способности
 9. Медицина рада у саобраћају
 10. Здравље здравствених радника
 11. Безбедност и здравље на раду
 12. Слободне теме

 

ОКРУГЛИ СТО:

 1. Организација служби медицине рада и њихово место у систему здравствене заштите
 2. Едукација у медицини рада – актуелни проблеми и искуства
 3. Јубилеј Института за медицину рада Србије «Др Драгомир Карајовић» Београд – поводом 60. годишњице рада
 4. Улога медицинских сестара техничара у функционисању служби медицине рада
 5. Менаџмент у медицини рада

 

По свим темама конгреса (главна тема, остале теме и округли столови) биће изложена уводна предавања.

 

Организациона схема

–        пленарна предавања

–        округли столови по задатим темама

–        усмена излагања радова

–        постер презентације уз кратак усмени приказ радова

 

Конгрес је намењен лекарима(медицине рада, токсикологије, превентивне медицине, опште медицине), психолозима, инжењерима заштите на раду, медицинским техничарима и другим стручњацима који се баве здрављем радника и безбедношћу на раду!

 

Упутства за писање сажетака радова

–        највише 250 речи

–        учесници из Србије сажетке достављају на српском и енглеском језику

–        учесници из иностранства сажетке достављају на енглеском језику

–        фонт: TimesNewRoman, величина слова 12 pt, само наслов треба да буде центриран и написан великим словима; главни текст треба да има лево поравнање и проред 1

–        потребно је да сажетак саржи:

-          наслов рада (кратак и да јасно указује на садржај рада)

-          име и презиме аутора и назив и адресу установе, афилијације аутора (назив установе) означавати бројевима 1,2,3...; потребно је да афилијација има лево поравнање

-          увод, циљ, метод, резултате, закључак рада и кључне речи

(Радови без резултата неће бити прихваћени.)

 

Потребно је да аутори воде рачуна да сажеци буду написани без првописних и других грешака на оба језика, јер радови накнадно неће бити лекторисани.

Сви приспели радови биће рецензирани.

Уводна предавања и сажеци радова биће штампани у индексираном часопису.

 

Слање и пријава радова

Пријаву сажетака и радова, са тачном адресом, бројем фиксног и мобилног телефона, е-mail адресом аутора задуженог за коресподенцију послати најкасније до 31.05.2013. године искључиво преко Института за медицину рада Србије на е-mail: medicinarada.kongres013@gmail.com

 

Аутори радова (особе за коресподенцију) биће обавештени до 31.08.2013. године о прихватању радова. Списак прихваћених радова налазиће се на званичном сајту Института за медицину рада Србије.

 

Напомена

Учесници Конгреса оствариће бодове за лиценцу. Број бодова биће одређен сходно Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране медицинске едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике.

 

Организација, смештај, пријава радова и сва обавештења искључиво прекоИнститута за медицину рада Србије -електронскапошта:

medicinarada.kongres013@gmail.com

Све информације у вези са Конгресом можете пронаћи на веб-страници www.imrs.rs

 

Котизацијеза Конгрес до 01.05.2013. годинеизноси 80€.

После  01.05.2013. годинекотизација износи 100€.

Котизација за време Конгреса 120€.

 

Котизација обухвата конгресни материјал, кафе-паузе, коктеле и свечану вечеру.

 

Котизацију треба уплатити у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

Рачун за уплату котизације: “Звездара турс“, телефон 011/2422-074.

Е-мејл: zvezdaraturs@open.telekom.rs.

Број текућег рачуна:325-9500700001419-12 ОТП банка, модел 97, позив на број K-2013