Лабораторије за припрему и мерење узорака из животне средине

 

http://www.imrs.rs/!uploads/lab_za_merenje_uzoraka_zivotne_sredine_1.jpg

http://www.imrs.rs/!uploads/lab_za_merenje_uzoraka_zivotne_sredine_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imrs.rs/!uploads/lab_za_merenje_uzoraka_zivotne_sredine_3.jpg

http://www.imrs.rs/!uploads/lab_za_merenje_uzoraka_zivotne_sredine_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Референтне листе од 2010. године

 

 1. Мониторинг радиоактивности Србије 2010 (Агенција за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност Србије)
 2. Мониторинг радиоактивности Србије 2011-радиоактивност  млека,  животних намирницаи хране за животиње, (Агенција за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност Србије)
 3. Мониторинг радиоактивности Града Београда (Градски секретаријат за заштиту животне средине, Београд)
 4. Испитивање концентрације радона у Београду , Градски секретаријат за заштиту животне средине, Београд)
 5. МерењерадиоактивностирекеДунав(Србијаводе)
 6. Контрола радиоактивности у радној и животној средини ТЕ ” Никола Тесла А и Б”, ТЕ “Колубарa”, ТЕ “Морава”, ТЕ “Костолац”
 7. Радиоактивност вода, животних намирница
 •   Градски завод за јавно здравље, Београд
 •   Завод за јавно здравље, Батут
 •   Завод за јавно здравље, Врање
 •   Рударско геолошки факултет, Београд
 •   Завод за јавно здравље, Пожаревац
 •   Завод за јавно здравље, Чачак
 •   Завод за јавно здравље, Ужице
 •   Завод за јавно здравље, Шабац
 •   “Кназ Милош”
 •   ЦИН