Одељење за дозиметрију

Лабораторија за личну дозиметрију и контролу извора зрачења
 
КОНТАКТИ
Шеф одељења/технички руководилац лабораторије:
Зоран Мирков – контрола извора зрачења
дипломирани физичар
   
Контакт телефон: 011/34 00 930
 
Ведрана Прокић – лична дозиметрија
дипломирани физичар
 
Контакт телефон: 011/34 00 913  
 
ДЕЛАТНОСТ
  • лична дозиметријска контрола лица која раде у зони јонизујућих зрачења;
  • дозиметријска контрола извора зрачења који се користе у медицини и индустрији;
  • израда пројеката мера радијационе сигурности и безбедности
 
 
*овде можете преузети Захтев за испитивање