Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику

КОНТАКТИ

Шеф одељења:

Прим. мр сци др Слађана Вуковић

специјалиста медицине рада

Контакт телефон: 011/36 18 703

E-mail: medicinska.ispitivanja@insitutkarajovic.rs

               sladjana.vukovic@institutkarajovic.rs

 

Технички руководилац Лабораторије за биодозиметрију и цитогенетику:

Бобан Ракић

дипломирани биолог, специјалиста генетике

Контакт телефон: 011/34 00 927

E-mail: boban.rakic@institutkarajovic.rs

 

ДЕЛАТНОСТ

  • здравствена контрола лица која раде у зони јонизујућих зрачења у оквиру претходних и периодичних лекарских прегледа, у складу са законском регулативом ;
  • проучавање утицаја радиоактивности на здравље људи
  • професионална оријентација лица која се школују за рад у зони јонизујућих зрачења;
  • проучавање и примена биодозиметријских и цитогенетичких тестова у циљу одређивања примљене дозе јонизујућих зрачења и утврђивања оштећења изазваних дејством јонизујућих зрачења и других мутагених агенаса на хумани геном. 

*овде можете преузети Упутство за пацијенте Одељења/Лабораторије (УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ МЕД ОДЕЉЕЊЕ-ЛБЦ)

*овде можете преузети Референтну листу Одељења/Лабораторије од 2010.године (РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ОДЕЉЕЊА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА)