Референце

Испитивања услова радне околине

 

1. Завода за здравствену заштиту студената, Крунска бр. 57, Београд

2. МУП РС, Булевар Деспота Стефана бр. 107, Београд

3. СО Палилула, Таковска бр. 12, Београд

4. Погон топионице олова "Зајача", Јована Цвијића бр. 11, Зајача

5. Стари ДИФ, Делиградска бр. 25, Београд

6. Дом здравља "Др Ристић", Народних хероја бр. 38, Нови Београд

7. Музеј Историје Југославије, Ботићева бр. 6, Београд

8. ФОX телевизија, Аутопут бр. 22 , Београд

9. КБЦ Др. Драгиша Мишовић- Дедиње, Хероја Милана Тепића бр. 1, Београд

10. Медицински факултет у Београду, Др Суботића бр. 8, Београд

11. Дом здравља Раковица, Краљице Јелене бр. 22, Београд

12. Југоросгаз, Змај Јовина 8-10, Београд

 

 

Израда аката о процени ризика и утврђивање здравствених услова за рад на радним местима са повећаним ризиком

 

1. Окружни затвор у Београду, Бачванска бр. 14, Београд.

2. Специјална болница за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, Вишеградска бр. 26 , Београд

3. Специјална болница за лечење цереброваскуларних болести "Свети Сава", Немањина бр. 2, Београд

4. Техничко-економски центар Клиничког центра Србије, Пастерова 2, Београд

5. Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22-26, Београд

5. Министарство културе, информисања и информационог друштва, Влајковићева 3, Београд

8. Привредно друштво за производњу, прераду и транспорт угља, Рударски басен "Колубара" д.о.о., Светог Саве бр. 1, Лазаревац

9. Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Прешевска 33, Београд

10. Специјална затворска болница, Бачванска бр. 14, Београд

11. Завод за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, Београд

 

 

Периодични и систематски лекарски прегледи запослених

 

1.      „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад

2.      „ХЕ Ђердап” д.о.о., Трг Краља Петра 1, Кладово

3.      Градски завод за плућне болести и ТБЦ, Прешевска 33, Београд

4.      Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд

5.      КБЦ Др. Драгиша Мишовић- Дедиње, Хероја Милана Тепића бр. 1, Београд

6.      Привредна комора Београда, Кнеза Милоша 12, Београд

7.      Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд

8.      Први Партизан а.д.,  Милоша Обреновића 2, Ужице

9.      Техничко-економски центар Клиничког центра Србије, Пастерова 2, Београд

10.  Институт за вирусологију вакцине и серуме Торлак, Војводе Степе 458, Београд

11.  Институт за испитивање материјала а.д. - Институт ИМС, Булевар Војводе Мишића 43, Београд