Тест одржања будности

Тест одржања будности је стандарна дијагностичка процедура, користи се у испитивању поремећаја спавања и за квантификацију прекомерне дневне поспаности у склопу поремећаја дисања у спавању, нарколепсије, парасомнија, поремећаја покрета у спавању и других обољења које утичу на квантитет и квалитет сна.

Подразумева испитивање могућности одржања будног стања у 4 временска интервала са 2 сата размака уз снимање више ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕКГ канала, уз праћење дисања, сатурације кисеоника, покрета грудног коша и абдомена, као и понашања пацијента.

Помоћу овог теста се процењује колико особа може дуго да остане будна  у мирним периодима током дана. Заснива се на принципу да у одређеним ситуацијама треба знати колико особа са поремећајем спавања може остати будна током дана. Овим тестом се мери и колико особа са поремећајем спавања може успешно обављати различите дневне активности (рад на радном месту, управљање моторним возилом, машинама).

Тест одржања будности се најчешће користи за процену како особа са поремећајем спавања реагује на дату терапију и колико успешно функционише у дневним активностима посебно оним који захтевају очувану пажњу и рефлексе (вожња, управљање захтевним системима, рад са прецизним алатима). 

Припрема за тест одржања будности је идентична као и припрема за комплетну полисомнографију. Овај тест се често изводи у дану након целоноћне полисомнографије.

Потребно је нагласити да комплетна ПСГ није предуслов за овај тест.

Након нормално проспаване ноћи се у 4 временска интервала са 2 сата размака испитује могућност остајања у будном стању у условима који погодују успављивању (замрачена соба, пригушено светло, без буке..) уз снимање више ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕКГ канала, уз праћење дисања, сатурације кисеоника, покрета грудног коша и абдомена, као и понашања пацијента.