Вишекратни тест латенце успављивања

Вишекратни тест латенце успављивања је стандарна дијагностичка процедура у испитивању поремећаја спавања (нарколепсије) и за квантификацију прекомерне дневне поспаности у склопу поремећаја дисања у спавању, нарколепсије, парасомнија, поремећаја покрета у спавању и других обољења које утичу на квантитет и квалитет сна.

Помоћу овог теста се процењује прекомерна дневна поспаност, тј. колико особа брзо заспи у мирним периодима током дана. Заснива се на принципу да особа са већим нивоом дневне поспаности заспи у краћем временском интервалу. Овим тестом се мери и колико брзо и често особа упада у РЕМ фазу сна.

Вишекратни тест латенце успављивања се најчешће користи за процену присуства нарколепсије. Особе које болују од нарколепсије углавном падну у сан за мање од 5 минута тестирања, а да не постоји ниједан очигледни разлог за то (неиспаваност, лекови, посао...). Особе са нарколепсијом често почињу свој сан са РЕМ фазом сна што је крајње неуобичајено код здравих људи.

Помоћу овог теста се може утврдити и постојање тзв. идиопатске хиперсомније (прекомерног спавања) или нормалног распона успављивања код здравих особа у различитим животним и радним околностима.  
 

Припрема за вишекратни тест латенце успављивања је идентична као и припрема за комплетну полисомнографију. Овај тест се и изводи у дану након целоноћне полисомнографије.

Подразумева претходну целоноћну полисомнографију, након чега се у 5 временских интервала са 2 сата размака испитује латенца успављивања пацијента уз снимање више ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕКГ канала, уз праћење дисања, сатурације кисеоника, покрета грудног коша и абдомена, као и понашања пацијента.