Синдром опструктивне апнеје у спавању

Поремећаји дисања у сну, пре свега синдром опструктивне апнеје у спавању (Obstructive sleep apnea syndrome – енг. OСАС) имајунајвећи утицај на појаву поспаности за воланом и саобраћајних удеса.

Синдром опструктивне апнеје у спавању се карактерише репетитивним прекидима у вентилацији током спавања, услед комплетног или парцијалног колапсафарингеалног дела дисајног пута праћеног падом сатурације оксихемоглобина кисеоником и/или буђењем.

Сматра се да особа болује од ОСАС уколико је Апнеа-Хипопнеа Индекс (АХИ; број апнеа и хипопнеа у току 1 сата спавања) већи од 5, и када постојиизраженадневнапоспаност или несаница.

Тежина обољења се утврђује на основу клиничке сликеи вредностиАХИ: ако је АХИ=5-15, то је блага до умерена, 15-30 умерена до тешка, а преко 30 -веома тешка форма ОСАС.

Узима сеу обзир ниво и дужинадесатурације оксихемоглобина, поремећајструктуре сна и присуство пратећих обољења.

Фактори ризика за појаву ОСАС су:мушки пол, узраст, гојазност централног типа, грађалица, хркање, конзумирање алкохолаи цигарета, менопауза, постојање претходних обољења(синдром полицистичних јајника, неуролошки и неуромускуларни поремећаји).

ОСАС је често присутан код особа које болују од артеријске хипертензије, срчане инсуфицијенције, аритмија, исхемијскебoлeсти срца. Постоји јасна корелација између присуства ОСАС и инсулинске резистенције,дијабетесмелитуса, депресије, гастроезофагеалног рефлукса и других обољења.

Према резултатима великих епидемиолошких студија спроведених у Европи, Азији, Америци и Аустралији,  око20% популације има благу до умерену форму ОСАС, а

6-7%има тешку и врло тешку форму ОСАС (АХИ преко 15). Сматра се да код 85% пацијената са израженом клиничком сликом обољења никада није постављена дијагнозаОСАС.

Учесталост ОСАС је значајно већа упопулацији професионалнихвозача, где јепреваленца 26% до 50% у зависности од студије. У различитим студијама је утврђено да возачи са ОСАС имају три до седам пута веће шансе да доживе саобраћајни удес у односу на остале возаче.Због тога се у одређеним земљама (САД, Велика Британија, Аустралија, Белгија, Шпанија...) ОСАС налази на листи обољења која су привремена или трајна контраиндикација за управљање моторним возилом. У периоду од 2011-2013.године очекује се хармонизација прописа везаних за издавање возачких дозвола у земљама Европске Уније. Према најавама из ЕУ, уводи се обавеза испитивања возача професионалаца на присуство ОСАС.

Правовременим постављањемдијагнозеОСАС и применомадекватне терапије као што је на пример,  континуирана примена ваздуха под повишеним притиском током спавања(ЦПАП- Continous positive air pressure) значајносесмањујеучесталости интензитет тегоба, смањују се манифестацијепратећих обољења, учесталост и тежинасаобраћајног трауматизма и трошковилечења.

У Србији не постоје епидемиолошки подаци о учесталости ОСАС у општој популацији. На основу података из Европе, претпоставља се да 400.000 људи у Србији има неки облик ОСАС, а да код 300.000 људи ОСАСније дијагностикован.