Кардиолог

ДЕЛАТНОСТ

  • Кардиолошки преглед - клинички преглед и процена кардиолошког статуса и ординирање кардиолошке терапије хоспитализованим (по потреби и амбулантним) пацијентима;
  • електрокардиографија;
  • тест физичким оптерећењем на траци;
  • холтер-24-часовни мониторинг ЕКГ-а амбулаторни;
  • 24-часовни мониторинг крвног притиска;
  • ехокардиографски преглед.

Весна Бабић

специјалиста интерне медицине, субспецијалиста кардиологије

Контакт телефон: 011/3400 911

Е-маил: vesna.babic@institutkarajovic.rs