Адресар

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ

Адреса

Делиградска 29, 11000 Београд, Србија

Контакт телефон

011/ 3400-900 

Факс

011/2643-675

 

Директор

Проф. др Александар П.С. Миловановић

Телефон: 011/3400-900 011/ 3400-961

Е-маил: direktor@institutkarajovic.rs

 

Технички секретар

Душанка Ћетковић

Телефон: 011/ 3400-961

Факс: 011/2643-675

Е-маил: tehnickisekretar@institutkarajovic.rs

Помоћник директора

Прим. др Зоран Шекуларац

Телефон: 011/ 3400-967

Главна сестра – техничар

Јованка Вучковић

Телефон: 011/ 3400-977

Е-маил: jovanka.vuckovic@institutkarajovic.rs

ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

ЦЕНТАР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ И БОЛЕСТИ У ВЕЗИ СА РАДОМ

Начелник

Проф. др Александар Миловановић

Контакт телефон: 011/3400-961

Е-маил: direktor@institutkarajovic.rs

Главна сестра

Соња Ловић

Телефон: 011/3400-912

I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЛИКЛИНИЧКУ И СТАЦИОНАРНУ ДИЈАГНОСТИКУ

Шеф одељења

Прим. др Бранка Шуштран

Телефон: 011/3400-969

II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Биохемичар

mr ph. Елена Шовљански

Телефон: 011/3400 -963

Аналитичар токсикологије

Александра Репић, специјалиста токсиколошке хемије

Телефон: 011/3400-939

E-маил: aleksandra.repic@institutkarajovic.rs

 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОШКУ ЗАШТИТУ

Контакт телефон 011/3618-703

Начелник

dr sci med Јелена Пајић

Tелефон: 011/3400 976

E-маилradioloska.zastita@institutkarajovic.rsjelena.pajic@institutkarajovic.rs

Главна сестра

Јованка Вучковић

Телефон: 011 / 3400-929

E-маил: jovanka.vuckovic@institutkarajovic.rs

I ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА

Шеф одељења:

Прим. мр сци др Слађана Вуковић, специјалиста медицине рада,

субспецијалиста радиолошке заштите

Телефон: 011/3400-974

E-маил:  sladjana.vukovic@institutkarajovic.rs

Главна сестра:

Ивана Галић
 
Телефон: 011-3400-929

Е-маил: medicinska.ispitivanja@institutkarajovic.rs;

Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику

Технички руководилац

Бобан Ракић, специјалиста генетике

Телефон: 011/3400-927

E-маил: boban.rakic@institutkarajovic.rs

II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОЗИМЕТРИЈУ

Лабораторија за личну дозиметрију и контролу извора зрачења

Шеф одељења и технички руководилац лабораторије:

mr Зоран Мирков, дипломирани физичар

Телефон: 011/3400-930

E-маил: dozimetrija@institutkarajovic.rs; zoran.mirkov@institutkarajovic.rs

III ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДИОЕКОЛОГИЈУ

Лабораторија за испитивање радиоактивности

Технички руководилац лабораторије

др Сузана Богојевић, дипл.физикохемичар

Контакт телефон: 011/34 00 978,

E-маил: radioekologija@institutkarajovic.rs; suzana.bogojevic@institutkarajovic.rs
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ФИЗИОЛОГИЈУ РАДА

Начелник

doc dr Мартин Попевић, специјалиста медицине рада

Телефон: 011-3400-941

Е-маил: martin.popevic@imrs.rs

Главна сестра:

Радмила Јаредић

Телефон: 011-3400-

 

ЦЕНТАР ЗА ОЦЕНУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ

Начелник
Мр сци др Марјана Тркуља
Контакт телефон: 011/ 3400 -980
Е-mail: marjana.trkulja@institutkarajovic.rs

Главна сестра- техничар
Весна Марић
Телефон: 011/3400-942
 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац службе

Маријана Милашиновић

Телефон: 011/3400 -998

Е-маил: ekonomista.imrs@gmail.com

Референт за јавне набавке

Бранко Јокић

Телефон: 011/3400- 998

Е-маил: administracija.imrs@gmail.com