Адресар

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ

 

Адреса

Делиградска 29, 11000 Београд, Србија

 

Контакт телефон

011/ 3400-900 

 

Факс

011/2643-675

 

 

Директор

Проф. др Александар П.С. Миловановић

Телефон: 011/ 2685-485  011/ 3400-961

Е-маил:

 

Технички секретар

Душанка Ћетковић

Фаx: 011/ 3400-961

 

Помоћник директора

Прим. др Богољуб Перуничић

Телефон: 011/ 3400-992

Е-маил:

 

Пословни секретар

Мр. сц. Љиљана Вељковић

Телефон: 011/ 3400-967

Е-маил:

 

Главна сестра – техничар

Весна Васић- Бен Саси

Телефон: 011/ 3400-944

Е-маил:

 


 

Центар за унапређење медицине рада

 

Др сц. мед  Срмена Крстев

Телефон: 011/ 3400-970 

Е-маил:

 

Архива медицинске документације

Телефон: 011/ 3400-982

 

 

Центар за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом

 

Начелник

Прим. др Богољуб Перуничић

Телефон: 011/ 3400-992

Е-маил:

 

Главна сестра

Маја Мишовић

Телефон: 3400-912

Е-маил:

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЛИКЛИНИЧКУ И СТАЦИОНАРНУ ДИЈАГНОСТИКУ

 

Шеф одељења

Прим. др Бранка Шуштран

Телефон: 011/ 3400-969

Е-маил:

 

Проф. др Александар Миловановић

Телефон: 011 / 3400 -909

Е-маил:

 

Проф. др Петар Булат

Телефон: 011 / 3400 -908

Е-маил:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

 

Шеф одељења

 

Телефон: 011/ 3400-939

Е-маил:

 

 

Одговорни лаборант

Соња Андријић

Телефон: 011 / 3400 – 963

Е-маил:

 

 

 

Центар за РАДИОЛОШКУ заштиту

 

Контакт телефон/факс: 011/ 3618-703

 

Начелник

Ирена Танасковић

Телефон: 011/ 3400-956

Е-маил:

 

Главна сестра

Јованка Вучковић

Телефон: 011 / 3400-929

Е-маил:

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА И ДОЗИМЕТРИЈУ

 

Начелник

Телефон: 011/ 3400-946

Е-маил:

 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОДОЗИМЕТРИЈУ И ЦИТОГЕНЕТИКУ

 

Технички руководилац

Бобан Ракић

Телефон: 011/ 3400-927

Е-маил:

 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ РАДИОАКТИВНОСТИ

 

Шеф одељења

Маја Еремић Савковић

Телефон: 3400-986

Е-маил:

 

Главни техничар

Мирјана Маторчевић

Телефон: 011/ 3400-958

 

 Центар за ХИГИЈЕНУ и физиологију рада

 

Начелник

Др сци. мед. Срђан Борјановић

Телефон: 011/ 3400-937

Е-маил:

 

Главна сестра

Наташа Кромпировић

Телефон: 011/ 3400 -990

 

 

Центар за оцену радне способности

 

Начелник

Прим. др Милан Спасојевић

Телефон: 011/3400-993

Е-маил:

 

Главна сестра- техничар

Весна Марић

Телефон: 3400-942

 

 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 

Начелник

Дипл. ецц. Зоран Николић

Телефон: 011/ 3400-881

Е-маил:

 

Pravnik

Bogdan Peruničić

diplomirani pravnik

Kontakt telefon: 011/3400 999

E-mail: bogdan.perunicic@institutkarajovic.rs

 

Виши стручни сарадник за немедицинске послове

 

Мр. сц. Љиљана Вељковић, дипл. правник

Телефон: 011/ 3400-967

Е-маил:

 

Стручни сарадник за кадровске послове

Радмила Лековић

Телефон: 011 / 3400-949

 

Шеф финансијске службе

Олгица Узур

Телефон: 011 / 3400 -988

 

 

Референт за јавне набавке

Бранко Јокић

Телефон: 011/ 3400- 998

Е-маил: администрација.имрс@гмаил.цом

 

Телефонска централа Института

Светлана Радојевић

Телефон: 011/ 3400-900