Делатност –Процена ризика – опште

 

Институт поседује:

Лиценцу за обављање послова испитивања услова радне околине – хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености (Министарство рада и социјалне политике, бр.164-02-00132/2009-01, 12.01.2010. год.);

Лиценцу  за обављање послова безбедности и здравља на раду (Министарство рада и социјалне политике, бр. 164-02-00084/2009-01, 23.09.2009. године).

 

Центар за хигијену и физиологију рада обавља следеће послове:

 • Процену ризика на радним местима и у радној околини према сопственом методу (Борјановић С, уредник. Метод за процену ризика на радном месту и у радној околини. Београд: Еко центар, 2008);
 • Утврђује „јединствене критеријуме за процену послова са повећаним ризиком у здравственим установама“. Стручњаци Центра су на захтев Министарства здравља Републике Србије, а на основу члана 146. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС бр. 36/10 и 42/10 – др. пропис), израдили и објавили Специјализовану методологију за процену ризика у здравственим установама (Борјановић С, уредник. Специјализована методологија за процену ризика на радним местима у здравственим установама. Београд: Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, 2011). Ова књига садржи наведене критеријуме.
 • Испитивања услова на раду и у радној околини, према Правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл. гл. РС бр. 94 од 27. октобра 2006.) као и за потребе процене ризика;


 

 

Испитивања штетности и оптерећења на раду обављају се у лабораторијама (за хигијену рада и физиологију рада) или на терену (непосредно у току рада), чему је и прилагођена опрема Центра.

Испитивања вршимо најсавременијом опремом и по најновијим методама у домену физичких, хемијских и биолошких штетности. Испитивања обухватају:

 • Микроклима
 • Температура(Интегрисани дигитални инструмент за мерење микроклиматскх параметара ТСИ ВелоциЦалц Плус модел 8386-М-ГБ; Психрометар ВЕБ ЕАW Елецтрониц)
 • Брзина струјања(Интегрисани дигитални инструмент за мерење микроклиматскх параметара ТСИ ВелоциЦалц Плус модел 8386-М-ГБ; Кататермометар ТWГ)
 • Релативна влажност ваздуха(Интегрисани дигитални инструмент за мерење микроклиматскх параметара ТСИ ВелоциЦалц Плус модел 8386-М-ГБ; Психрометар ВЕБ ЕАW Елецтрониц)
 • Топлотно оптерећење(Инструмент за одређивање WБГТ индекса МицроТхерм Хеат Стресс WБГТ; Глобус термометар)
 • Хемијске штетности
 • Гасови(Преносни гасни хроматограф Пхотовац Воyагер; Мултигасни анализатор МултиРАЕ ИР)
 • Паре(Атомски асорпциони спектрофотометар Вариан АА280З; Атомски асорпциони спектрофотометар Пхилипс Сциентифиц ПУ9200X; Атомски асорпциони спектрофотометар ПYЕ Уницам СП90)
 • Димови(Интегрисани дигитални аеросол монитор ТСИ Дуст Трак 8520)
 • Прашина(Интегрисани дигитални аеросол монитор ТСИ Дуст Трак 8520; Атомски асорпциони спектрофотометар)
 • Физичке штетности
 • Бука(Инструмент за мерење буке Бруел&Кјаер 2250)
 • Вибрације(Инструмент за мерење хуманих вибрација Бруел&Кјаер 4447)
 • Штетно зрачење осим јонизујућег зрачења(Инструмент за мерење електромагнетних поља ниских фреквенција Нарда ЕФА-300; Инструмент за мерење електромагнетних поља високих фреквенција Нарда СРМ-3000; УВ/ВИС Спектрорадиометар Интернатионал Лигхт РПС900-Р)
 • Осветљеност(Дигитални луксметар Тесто 545)
 • Биолошке штетности(Тринокуларни фазно-контрастни микроскоп Олyмпус; Узоркивач ваздуха САС-Супер 180)

Референце

Испитивања услова радне околине

 

1. Завода за здравствену заштиту студената, Крунска бр. 57, Београд

2. МУП РС, Булевар Деспота Стефана бр. 107, Београд

3. СО Палилула, Таковска бр. 12, Београд

4. Погон топионице олова "Зајача", Јована Цвијића бр. 11, Зајача

5. Стари ДИФ, Делиградска бр. 25, Београд

6. Дом здравља "Др Ристић", Народних хероја бр. 38, Нови Београд

7. Музеј Историје Југославије, Ботићева бр. 6, Београд

8. ФОX телевизија, Аутопут бр. 22 , Београд

9. КБЦ Др. Драгиша Мишовић- Дедиње, Хероја Милана Тепића бр. 1, Београд

10. Медицински факултет у Београду, Др Суботића бр. 8, Београд

11. Дом здравља Раковица, Краљице Јелене бр. 22, Београд

12. Југоросгаз, Змај Јовина 8-10, Београд

 

Израда аката о процени ризика и утврђивање здравствених услова за рад на радним местима са повећаним ризиком

1. Окружни затвор у Београду, Бачванска бр. 14, Београд.

2. Специјална болница за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, Вишеградска бр. 26 , Београд

3. Специјална болница за лечење цереброваскуларних болести "Свети Сава", Немањина бр. 2, Београд

4. Техничко-економски центар Клиничког центра Србије, Пастерова 2, Београд

5. Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22-26, Београд

5. Министарство културе, информисања и информационог друштва, Влајковићева 3, Београд

8. Привредно друштво за производњу, прераду и транспорт угља, Рударски басен "Колубара" д.о.о., Светог Саве бр. 1, Лазаревац

9. Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Прешевска 33, Београд

10. Специјална затворска болница, Бачванска бр. 14, Београд

11. Завод за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, Београд