Одељење за поликлиничку и стационарну дијагностику

Одељење обавља:

 • дијагностику, лечење и праћење професионалних болести у стационарним и амбулантним условима,
 • дијагностику и праћење болести у вези са радом у стационарним и амбулантним условима,
 • оцену постојања и величину трајних последица професионалних болести, повреда на раду и повреда ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца, запослених судских органа и сл.;
 • процену постојања и величину телесних оштећења услед присуства професионалне болести, болести у вези с радом, повреде на раду или ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења), судских органа, појединаца и сл.

  Кабинет за полисомнографију (делатност):

 • дијагностика поремећаја спавања и испитивање њиховог утицаја на радну и животну способност радноактивне популације.
 • дијагностика поремећаја дисања у спавању (пре свега синдрома опструктивне апнеје у спавању) и испитивање њиховог утицаја на способност управљања моторним возилом код возача професионалаца,у циљу побољшања здравља возача и превенције саобраћајног трауматизма у Србији.
 • уколико се утврди постојање поремећаја спавања, врши сепроценапоследица на здравствено стање пацијента и препоручују адекватне терапијске мере, мере превенције и праћења у складу са савременим смерницама добре праксе.
 • процењује се утицај на радну способност пацијента, и дају препоруке за модификацију радних активности у складу са карактеристикама радног места и занимањем пацијента

Мултидисциплинарним приступом омогућава се правилно сагледавање проблема са спавањем и њиховог утицаја на здравствено стање и радну способност пацијента.Тим чине лекари специјалисти медицине рада и других специјалности, као и медицински техничари  обучени за испитивање поремећаја дисања у спавању.

Одељење поред напред наведеног учествује:

 • у изради и извођењу стручних и научних пројеката из области медицине рада за Министарство здравља, Министарство науке и друге државне органе Републике Србије;
 • у организацији и извођењу континуиране медицинске едукације из области медицине рада на свим нивоима (конгреси, симпозијуми, секције, курсеви и др.);
 • у планирању и провођењу промоција здравља на раду код радноактивне популације.

 

Стручњаци Одељења учествују у раду Центра за унапређење медицине рада.