Одељење за поликлиничку дијагностику

Одељење обавља:

  • узимање биолошког материјала (крв, урин и друго) за хематолошке, биохемијске и токсиколошке анализе;
  • одређивање хематолошких и биохемијских параметара у биолошким узроцима (крви и урину) стациоарних и амбулантних пацијената у склопу стационарног или амбулантног испитивања, као и одређивању истих код извођења претходних, периодичних, циљаних и систематских лекарских прегледа радника;
  • динамско праћење хематолошких, биохемијских и /или имунолошких параметара у биолошком материјалу током процене стања и функције органа или органских система (тестови оптерећења, клиренси и сл.);
  • одређивање концентрације хемијских материја (тешких метала, органских растварача, пестицида и сл.) и /или њихових метаболита или биомаркера ефекта наведених хемијских материја у биолошком материјалу (крви урину, коси и сл.) по захтеву фондова осигурања,послодаваца (пре и током запослења), судских органа, појединаца и сл.

 

Одељење поред наведеног учествује:

  • у изради и извођењу стручних и научних пројеката из области медицине рада за министарство здравља, министарство науке и друге државне органеРепублике Србије;
  • у организацији и извођењу континуиране медицинске едукације из области медицине рада и /или токсикологије на свим нивоима (конгреси, симпозијуми, секције, курсеви и др.). 

Стручњаци одељења учествују у раду Центра за унапређење медицине рада ИМРС.