Једнодневни курс „ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА НА РАДУ“

Позивамо Вас да присуствујете једнодневном курсу под називом „ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА НА РАДУ“ који организује Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“. Основни циљ курса је едукација здравствених радника, здравствених сарадника и осталих стручњака о основном концепту промоције здравља и промоције здравља на раду, као и препознавање и утврђивање професионалних ризика на радним местима. Учесници ће се упознати са различитим методама промоције здравља на раду, професионалним ризицима почевши од физичких, хемијских, биолошких, психосоцијалних до ергономских штетности на раду који се превентивним активностима могу смањити или у потпуности елиминисати, као и са индивидуалним факторима ризика и примерима добре праксе у промоцији здравља на раду. На овај начин учесници ће стећи знања којима ће моћи знатно да прошире делокург свога рада и активности медицине рада на радним местима.

 

 Курсеви ће се одржавати на Институту за медицину рада Србије, Делиградска 29 у Београду, у трајању од 6 и по часова активног рада, са почетком у 10 часова. Регистрација и пријем материјала почеће од 9 часова. Предвиђени датуми одржавања су следећи:

§  27, 28. и 29. новембар 2012. године и

§  4, 5. и 6. децембар 2012. године.

Курс је акредитован код Здравственог савета Србије као домаћи курс I категорије.

Курс се одржава у оквиру пројекта „Промоција здравља на раду“ који Институт за медицину рада има са Министарством здравља Републике Србије и бесплатан је за полазнике.

 

Др Бранислав Марић, председник                                  Проф. др Александар Миловановић

подружнице Српског лекарског друштва                                              директор

Института за медицину рада Србије                               Института за медицину рада Србије

    „Др Драгомир Карајовић”                                                          „Др Драгомир Карајовић”


 

ПРОГРАМ КУРСА „ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА НА РАДУ”

 

 

Сатница

Тема

Предавач

10.00 – 10.15

Поздравна реч директора Института и решавање улазног теста

 

10.15 - 10.30

Промоција здравља у систему здравствене заштите Србије

Проф. др Александар Миловановић

10.30 – 11.00

Промоција здравља и промоција здравља на раду

Др сци. мед. Срмена Крстев

11.00 – 11.30

Учесници у промоцији здравља на радном месту

Нивои промоције здравља и начин спровођења на радном месту 

Др сци. мед. Богољуб Перуничић

11.30 – 12.0

Преглед професионалних ризика -биолошке штетности

Мр сци.мед. Весна Јокић

12.00 – 12.15

Пауза са кафом и освежењем

 

12.15 – 12.45

Преглед професионалних ризика - хемијске штетности

Мр сци. мед. Никола Торбица

12.45 – 13.15        

Преглед професионалних ризика -  физичке штетности

Др сци. ел. Срђан Јанковић, инжењер електротехнике

13.15 – 13.30

Преглед професионалних ризика -  јонизујућа зрачења

Прим. др Радомир Ковачевић

 

13.30 – 14.00

Преглед професионалних ризика -  физичко оптерећење и ергономске штетности

Др сци. мед. Срђан Борјановић

14.00 – 14.30

Преглед професионалних ризика -  психосоцијалне штетности

Славица Јовичић, спец. мед. психологије

14,30 –

15,00

Пауза за ручак

 

15.00 –

15.30

Евалуација утицаја фактора радне средине на здравље запослених на радним местима са повећаним ризиком

Др Бранислав Марић

15.30 –

16.00

Индивидуални фактори ризика

Мр сци. мед. Мартин Попевић

16,00 – 16.15

Пауза са кафом и освежењем

 

16.15 –16.45

Одређивање и планирање приоритета у промоцији здравља на раду

Др Весна Бабић, интерниста - кардиолог

16.45 –

17.15

Промоција здравља на раду - примери добре праксе

Мр сци. мед. Никола Торбица

17.15 – 17.45

Решавање практичних проблема у спровођењу промоције здравља на раду, одговори на питања, завршна дискусија,  закључци

Сви предавачи

17.45 – 18.00

Решавање завршног теста и попуњавање евалуационог упитника