Центар за полисомнографију

http://www.imrs.rs/!uploads/POLISOMNORAFIJA%20%20LOGO.jpg

Центар за полисомнографију Института за медицину рада Србије је основан у новембру 2012. године.

Центар се бави дијагностиком поремећаја спавања и испитивањем њиховог утицаја на радну и животну способност радно активне популације.

У основи рада Центра је дијагностика поремећаја дисања у спавању (пре свега синдрома опструктивне апнеје у спавању) и испитивање њиховог утицаја на способност управљања моторним возилом код возача професионалаца у циљу побољшања здравља возача и превенције саобраћајног трауматизма у Србији.

Мултидисциплинарним приступом омогућава се правилно сагледавање проблема са спавањем и њиховог утицаја на здравствено стање и радну способност пацијента.

Наш тим чине лекари специјалисти медицине рада и других специјалности, као и медицински техничари  обучени за испитивање поремећаја дисања у спавању.

Уколико се утврди постојање поремећаја спавања, наши стручњаци и сарадници врше процену последица на здравствено стање пацијента и препоручују адекватне терапијске мере, мере превенције и праћења у складу са савременим смерницама добре праксе.  

Процењује се утицај на радну способност пацијента, и дају препоруке за модификацију радних активности у складу са карактеристикама радног места и занимањем пацијента. 

 

Руководилац центра за полисомнографију је Проф. др Александар Миловановић.

 

Одговорна сестра Центра је ВМС Маја Мишовић.

 

Контакт телефон: 011/ 3400-954              066/ 8222- 954

 

Контакт е-маил: sleeplab@imrs.rs                          sleeplab@institutkarajovic.rs

 

Сан и карактеристике  сна

Дефицит спавања

Поремећаји спавања  

Синдром опструктивне апнеје у спавању

Дијагностика поремећаја спавања

Комплетна полисомнографија (ПСГ, Студија спавања)

Лимитирана полисомнографија (ПГ, портабилни мониторинг)

Вишекратни тест латенце успављивања

Тест одржања будности

Терапија поремећаја спавања