Центар за радиолошку заштиту

КОНТАКТИ:

Начелник:

dr sci med Јелена Пајић, специјалиста генетике

 

Контакт телефон: 011/34 00 976

e-mail: radioloska.zastita@institutkarajovic.rs

jelena.pajic@institutkarajovic.rs

           

Главна сестра:

Јованка Вучковић

Висока струковна медицинска сестра

 

Контакт телефон: 011/34 00 929 и 34 00 944

e-mail: jovanka.vuckovic@institutkarajovic.rs

 

Руководилац квалитета:

Ведрана Прокић

дипломирани физичар

 

Контакт телефон: 011/34 00 913

e-mail: vedrana.prokic@institutkarajovic.rs

 

Руководилац курсева из области заштите од зрачења:

Јелена Пајић

дипломирани биолог, специјалиста генетике

 

Контакт телефон: 011/34 00 976

e-mail: radioloskazastita@institutkarajovic.rs

jelena.pajic@institutkarajovic.rs

           

ДЕЛАТНОСТ

 • идентификација и квантификација јонизујућих зрачења у радној и животној средини (ваздух, вода, тло, храна), идентификација и мерење експозиције јонизујућим зрачењима;
 • праћење и проучавање здравствених ефеката професионалне и опште изложености јонизујућим зрачењима;
 • оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења;
 • сарадња са државним органима на изради прописа, норматива и стандарда у области заштите од јонизујућих зрачења;
 • евалуација постојећих и увођење нових метода у свим областима делатности;

 

 ОВЛАШЋЕЊА

Центар за радиолошку заштиту овлашћен је за обављање послова из области заштите од зрачења (http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/spisak-ovlascenih-pravnih-lica.htm):

 • Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва
 •  Биодозиметријска мерења индивидуалног излагања (О5-5/2012 „Службени гласник РС”, бр. 97/2012)
 • Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10) и Hp(0.07) (О5-2/2012 „Службени гласник РС”, бр. 55/2012)
 • Мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам – мерења према Решењу о овлашћењу О2-5/2012.
 • Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 52/2013)
 • Пројектовање мера радијационе сигурности и безбедности (О4-2/2012 „Службени гласник РС”, бр. 55/2012)
 •  Поједина испитивања у оквиру мониторинга (О2-5/2012 „Службени гласник РС”, бр. 55/2012 „Службени гласник РС”, бр. 52/2013)
 • Гамаспектрометријска испитивања
 • Испитивање укупне алфа и укупне бета активности
 • Испитивање стронцијума-90 и
 • Испитивање концентрације радона
 • Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе и
 • Мерење амбијенталног еквивалента дозе H*(10)
 • Оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења (О6-2/2012 „Службени гласник РС”, бр. 55/2012)
 • Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са уређајима који производе јонизујућа зрачења и затвореним изворима јонизујућих зрачења.
 • Оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења.
 • Спровођење периодичне обнове знања за лица која могу бити оспособљавана према 1.1. и 1.2.

 

АКРЕДИТАЦИЈЕ

 

ЧЛАНСТВА ЛАБОРАТОРИЈА ЦЕНТРА У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 • IAEA (International Atomic Energy Agency)
 • EURADOS(European Radiation Dosimetry Group)
 • ALMERA(Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) Network-IAEA
 • BioDoseNet(Biodosimetry Network World Health Organization)