Центар за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом са стационаром

Делатност:

 •  дијагностика, лечење и праћење професионалних болести и болести у вези са радом у стационарним и амбулантним условима,
 • оценапостојања и величинатрајних последица професионалних болести, повреда на раду и повреда ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца, запослених судских органа и сл.;
 • експертизно оцењивање радне способностиу амбулантними стационарним условима у виду експертизе обраде по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења), служби запошљавања, судских органа, појединаца и сл.;
 • одређивање концентрације хемијских материја (тешких метала, органских растварача, пестицида и сл.) и њихових метаболита или биомаркера ефекта у биолошком материјалу по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења),судских органа, појединаца и сл.;
 • проценапостојања и величину телесних оштећења услед присуства професионалне болести, болести у вези с радом, повреде на раду или ван рада,по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења),судских органа, појединаца и сл.

Организација:

Начелник: проф. др Александар Миловановић

Контакт телефон: 011/3400-961

E-mail:  direktor@institutkarajovic.rs

 

Главна сестра: Соња Ловић, виша медицинска сестра

Контакт телефон: 011/ 3400 912

E-mail:sonja.lovic@institutkarajovic.rs

 

1. Одељење за поликлиничку и стационарну дијагностику са кабинетом за Sleep Apnea синдром

Делатност:

 • дијагностика, лечење и праћење професионалних болести и болести у вези са радом у стационарним и амбулантним условима,
 • оценапостојања и величину трајних последица професионалних болести, повреда на раду и повреда ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца, запослених судских органа и сл.;
 • процену постојања и величину телесних оштећења услед присуства професионалне болести, болести у вези с радом, повреде на раду или ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења), судских органа, појединаца и сл.

 

Кабинет за полисомнографију (делатност):

 • дијагностика поремећаја спавања и испитивање њиховог утицаја на радну и животну способност радноактивне популације;
 • дијагностика поремећаја дисања у спавању (пре свега синдрома опструктивне апнеје у спавању) и испитивање њиховог утицаја на способност управљања моторним возилом код возача професионалаца, у циљу побољшања здравља возача и превенције саобраћајног трауматизма у Србији;
 • процена последица на здравствено стање пацијента и препорука за адекватне терапијске мере, мере превенције и праћења у складу са савременим смерницама добре праксе;
 • процена утицаја на радну способност пацијента и препоруке за модификацију радних активности у складу са карактеристикама радног места и занимањем пацијента

 

Организација:

Шеф одељења: прим. мр сци др Бранка Шуштран

специјалиста медицинe рада

Контакт телефон: 011/3400 969

E-mail: branka.sustran@institutkarajovic.rs

 

Главна сестра одељења: Маја Мишовић

виша медицинска сестра

Контакт телефон: 011/3400 912

E-mail: maja.misovic@institutkarajovic.rs

 

2. Одељење за лабораторијску дијагностику

Биохемичар: Елена Шовљански,

дипл. медицински биохемичар

Контакт телефон: 011/3400 963

Аналитичар токсикологије: Александра Репић, дипл. биохемичар,

специјалиста токсиколошке хемије

Контакт телефон: 011/3400 939

E-mail: аleksandra.repic@institutkarajovic.rs

Главни лаборант: Драгана Лигезан

Контакт телефон: 011/3400 963