Центар за оцену радне способности

Делатност:

  • оцена привремене неспособности за рад услед повреда, професионалних обољења, болести  у вези с радом и других општих болести и процена трајања ове неспособности;
  • оцена трајне неспособности за рад лица код којих је услед повреда, професионалних обољења, болести у вези с радом и других обољења дошло до смањења или губитка радне способности;
  • процена инвалидности и телесног оштећења у смислу закона о пензијском и инвалидском осигурању;
  • израда упутстава и утврђивање критеријума за процену привремене и трајне радне неспособности и утврђивање критеријума за професионална обољења из делокруга одређених специјалности;
  • судско-медицинско вештачење професионалне радне способности, опште животне способности и других стања организма на захтев судских органа;
  • арбитража у другим спорним случајевима из домена радне способности;
  • одређивање и процена професионалних и непрофесионалних фактора ризика који утичу на смањење или губитак радне способности;
  • професионална оријентација и селекција ученика и одраслих особа;
  • оцена радне способности код претходних и периодичних прегледа и за одређена занимања:
  • евалуација степена фактора отежаног запошљавања особа пријављених на тржиште рада.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Начелник: Мр сци др Марјана Тркуља

специјалиста психијатрије

Контакт телефон: 011/ 3400 980 

Е-mail:marjana.trkulja@institutkarajovic.rs

 

Главна сестра: Весна Марић

виша медицинска сестра

Контакт телефон: 011/ 3400 938

E-mail: vesna.maric@institutkarajovic.rs

 

Лекари специјалисти

 

Кардиолог

Пнеумофтизиолог

Алерголог

Офталмолог

Ортопед

Оториноларинголог

Психијатар

Гинеколог

РЕНДГЕН КАБИНЕТ

КАБИНЕТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ АУДИОЛОГИЈУ