Прегледи и процена ризика

 1. Претходни прегледи и периодични прегледи радника који раде на радним местима са повећаним ризиком.
 2. Систематски прегледи
 3. Издавање лекарских уверења за:
 • за заснивање радног односа
 • за заснивање радног односа – посебни услови рада
 • за возаче аматере
 • за возаче професионалце
 • продужење возачке дозволе за лица преко 65 година старости
 • ванредни прегледи возача
 • за суд и на захтев државних органа
 • за приватно предузетништво
 • за добијање телефона или стана
 • за ношење оружја
 • за упис у школу или на факултет
 • за склапање брака страних држављања
 • издавање дупликата уверења
 • о завршеном курсу из Прве помоћи
 • за животно осигурање
 • за одлазак у иностранство

Центар за хигијену и физиологију рада